Mühendislik

  • Tasarım ve fizibilite çalışmaları.
  • Temel mühendislik.
  • Teknik proses tasarımlar.
  • Soğutma, su ve basınçlı hava sistemleri.
  • Elektrik sistemi planlaması.
  • Boru tesisatı planlaması.
  • Teknik bina donanımı planlanması.
  • Kurulum planlaması.
  • Tesis planlaması.
  • Proje yönetimi.