İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • İSG ile ilgili yasal yükümlülükleri, idari şartları yerine getirir ve çalışanların önerilerini uygulamalara yansıtarak sürekli gelişim sağlarız.
   
 • İSG risk analizi yaparak oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici planlar hazırlar ve uygularız.
   
 • İSG kurallarından her kademe personelin sorumlu olduğu bilincini yerleştirir. Çalışanlara potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri konusunda doğru davranış alışkanlıkları kazanmaları için sürekli eğitim veririz.
   
 • İş kazalarının önlenebilmesi veya azaltılabilmesi için işletmede güvensiz durumları ve güvensiz hareketleri ortadan kaldırmak.
   
 • İşin işçiye, işçinin de işe uygun olmasını sağlamak.
   
 • Etkin iletişim, bilgi paylaşımı, sürekli işbirliği ve politikaya bağlılığı temin ederek işletmelerimizde ve tesislerimizde güvenliği artırmak için iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli geliştiririz.
   
 • Uygulayacağı atık yönetim sistemleri ile hava, su, toprak, doğal yaşam, çalışanlar ve bölge insanının işletme faaliyetlerinden etkileşimini en az seviyeye indirmek.
   
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
   
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
   
 • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.